Chính Hiếu
526 Xương Giang - Thành phố Bắc Giang
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Chính Hiếu

526 Xương Giang - Thành phố Bắc Giang

2400378230

Tống Danh Chính

BG2/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0986875705

dientuchinhhieu@gmail.com

0986875705

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với tư vấn bán hàng

Bạn vừa đặt mua sản phẩm