Bính Hường
27 Thống Nhất, Thị Trấn Tiên Yên, Quảng Ninh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Bính Hường

27 Thống Nhất, Thị Trấn Tiên Yên, Quảng Ninh

22H8000442

Đinh Văn Bính

QN146/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

01255.145688

binhhuongty@gmail.com

01255.145688

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với tư vấn bán hàng

Bạn vừa đặt mua sản phẩm