Phượng Liêm
Khối 4, TT Con Cuông, huyện con cuông, NA
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Phượng Liêm

Khối 4, TT Con Cuông, huyện con cuông, NA

2900896142

Phan Thị Phượng

NA163/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0968952288

phuongliemcc@gmail.com

0968952288

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với tư vấn bán hàng

Bạn vừa đặt mua sản phẩm