Oanh Đạt
Nguyễn Thị Kim Oanh: 0916.291268
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Oanh Đạt

Nguyễn Thị Kim Oanh: 0916.291268

4600264001

oanhdattn@gmail.com

TN55/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0968.064666

oanhdattn@gmail.com

0968.064666

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với tư vấn bán hàng

Bạn vừa đặt mua sản phẩm