Biển Giang
125 Tiểu Khu 1 - Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Biển Giang

Địa chỉ:

125 Tiểu Khu 1 - Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La

ĐKKD

24.G.8.0002908

Đại diện PL:

Nguyễn Văn Biển

Mã Hệ Thống:

238/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

986248108

Email:

nguyenvanbien22@gmail.com

Hotline:

986248108

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng