Chất Mai
210 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Chất Mai

Địa chỉ:

210 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

ĐKKD:

2500233292

Đại diện PL:

Nguyễn Ngọc Chất

Mã Hệ Thống:

246/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0913544674

Email:

tmhuongson@gmail.com

Hotline:

0913544674

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng