Chính Hiếu
526 Xương Giang - Thành phố Bắc Giang
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Chính Hiếu

Địa chỉ:

526 Xương Giang - Thành phố Bắc Giang

ĐKKD:

2400378230

Đại diện PL:

Tống Danh Chính

Mã Hệ Thống:

30/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0986875705

Email:

dientuchinhhieu@gmail.com

Hotline:

0986875705

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng