Chinh Ly
86 khu III, TT Thất Khê, Tràng Định Lạng Sơn
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Chinh Ly

Địa chỉ:

86 khu III, TT Thất Khê, Tràng Định Lạng Sơn

ĐKKD

8246934653

Đại diện PL:

Nông Thị Hằng

Mã Hệ Thống:

178/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0987 668 689

Email:

nongvanchinhtk@gmail.com

Hotline:

0987 668 689

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng