Khương Tuyến
Km 42 TT Tân Yên - Hàm Yên - Tuyên quang
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Khương Tuyến

Địa chỉ:

Km 42 TT Tân Yên - Hàm Yên - Tuyên quang

ĐKKD:

15D8000508

Đại diện PL:

Vương Thế Khương

Mã Hệ Thống:

203/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

01238459274

Email:

dienmaykhuongtuyen@gmail.com

Hotline:

01238459274

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng