Thăng Quỳnh
63 phố Thanh Hưng - TT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Thăng Quỳnh

Địa chỉ:

63 phố Thanh Hưng - TT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

ĐKKD:

2400582081

Đại diện PL:

Đoàn Văn Thăng

Mã Hệ Thống:

172/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0989059788

Email:

thangquynhdoingolucnam@gmail.com

Hotline:

0989059788

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng