Thế Hệ
tiểu khu 4-tt Mai Châu-h.Mai Châu-HB- Nguyễn Thị Thành
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Thế Hệ

Địa chỉ:

tiểu khu 4-tt Mai Châu-h.Mai Châu-HB- Nguyễn Thị Thành

ĐKKD

25.C8.001000

Đại diện PL:

/Bùi Thế Hệ

Mã Hệ Thống:

215/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0946 586 230

Email:

buithehemc@yahoo.com

Hotline:

0946 586 230

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng