Tuấn Long
Khu 2 Thị Trấn Bích Động - Việt Yên - BG
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Tuấn Long

Địa chỉ:

Khu 2 Thị Trấn Bích Động - Việt Yên - BG

ĐKKD:

2400574443

Đại diện PL:

Nguyễn Đức Tuấn

Mã Hệ Thống:

402/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0912 250 893

Email:

tuanlong6789@gmail.com

Hotline:

0912 250 893

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng