Tuấn Thoa
Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

SAMNEC Tuấn Thoa

Địa chỉ:

Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

ĐKKD:

0200427568

Đại diện PL:

Phạm Thị Thoa

Mã Hệ Thống:

6/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

0913.262490

Email:

tuanthoamedia@gmail.com

Hotline:

0913.262490

Chăm sóc:

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng