Kho Thanh Hóa

 

Diện tích: 3.600 m2

Địa chỉ: Đông Thọ, Thanh Hóa

Số lượng phương tiện: 7 xe

Chi phối các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng