Kho Hà Tĩnh

 

Diện tích: 3.200 m2

Địa chỉ: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Số lượng phương tiện: 6 xe

Chi phối các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với tư vấn bán hàng

Bạn vừa đặt mua sản phẩm