Thông tin liên hệ

+ Phòng nhân sự

Tell: 0313.611.960

Fax: 0313.611.486

+ Bán hàng online

0313.611.522 - 532 - 542

0313.822.527 - 528 - 529

https://www.facebook.com/samnecfanpage/

+ Thanh tra trực tuyến

Tell: 0313.611.519 - 520

+ Hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành

Tell: 0313.610.508 - 611.516

Gửi liên hệ cho chúng tôi

Tên người gửi

Số điện thoại

Email

Địa chỉ

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

Bạn vừa đặt 1 sản phẩm!

  • Chat với tư vấn bán hàng

Mời bạn nhập số điện thoại để được hỗ trợ tốt hơn

Chat với tư vấn bán hàng