Samnec Tin công nghệ

CTKM Sony: Giảm giá dàn âm thanh Sony Soundbar khi mua cùng TV

Đăng bởi: Minh Đẹn - 2 tháng trước

Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 29/11/2020, khi mua sản phẩm TVG Sony, quý khách hàng sẽ có cơ hội mua kèm dàn âm thanh Sony Soundbar với mức giá hấp dẫn.

Cụ thể:

Các sản phẩm TV Sony áp dụng khuyến mại:

Android Tivi Sony 8K 85 inch KD-85Z8H

Sony 85Z8H

Giá: 249.900.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500H

Sony 65X9500H

Giá: 38.900.000

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X9000H

Sony 75X9000H

Giá: 49.900.000

Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9500G

Sony 85X9500G

Giá: 64.900.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G

Sony 65X9500G

Giá: 35.900.000

Android Tivi OLED Sony 75 inch KD-75Z9F

Sony 75Z9F

Giá: 74.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 77 inch KD-77A9G

Sony 77A9G

Giá: 129.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G

Sony 55A9G

Giá: 57.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G

Sony 65A9G

Giá: 82.900.000

Android Tivi OLED Sony 55 inch KD-55A9F

Sony 55A9F

Giá: 59.900.000

Android Tivi OLED Sony 65 inch KD-65A9F

Sony 65A9F

Giá: 89.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

Sony 55A8G

Giá: 49.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G

Sony 65A8G

Giá: 69.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8F

Sony 55A8F

Giá: 49.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8F

Sony 65A8F

Giá: 74.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

Sony 55A8H

Giá: 49.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8H

Sony 65A8H

Giá: 74.900.000

Tivi OLED Sony 48 inch 4K KD-48A9S

Sony 48A9S

Giá: 43.400.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H/S

Sony 65X9000H

Giá: 32.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H/S

Sony 55X9000H

Giá: 23.900.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H

Sony 65X9000H

Giá: 32.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H

Sony 55X9000H

Giá: 23.900.000

Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9000H

Sony 85X9000H

Giá: 64.900.000

Android Tivi Sony 4K 75 Inch KD-75X8050H

Sony 75X8050H

Giá: 44.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 Inch KD-49X8050H

Sony 49X8050H

Giá: 17.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H/S mầu bạc

Sony 49X8500H

Giá: 20.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 Inch KD-43X8050H

Sony 43X8050H

Giá: 14.400.000

Android Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X8050H

Sony 55X8050H

Giá: 20.900.000

Android Tivi  Sony 4K 65 inch KD-65X8050H

Sony 65X8050H

Giá: 29.900.000

Smart Tivi 4K Sony 49 inch KD-49X8500H

Sony 49X8500H

Giá: 20.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H/S

Sony 43X8500H

Giá: 16.530.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9500H

Sony 49X9500H

Giá: 25.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H

Sony 43X8500H

Giá: 16.530.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

Sony 55X9500H

Giá: 30.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch 43X7500H

Sony 43X7500H

Giá: 11.400.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch 49X7500H

Sony 49X7500H

Giá: 13.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

Sony 55X7500H

Giá: 15.900.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch 65X7500H

Sony 65X7500H

Giá: 25.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G

Sony 49X8500G

Giá: 15.530.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G

Sony 43X8500G

Giá: 13.400.000

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Sony 65X7000G

Giá: 18.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S

Sony 49X8500G

Giá: 16.400.000

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Sony 49X7000G

Giá: 11.900.000

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Sony 55X7000G

Giá: 12.900.000

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Sony 43X7000G

Giá: 9.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S

Sony 55X8500G

Giá: 18.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S

Sony 43X8500G

Giá: 13.400.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G

Sony 65X8500G

Giá: 27.400.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G

Sony 55X8500G

Giá: 18.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Sony 55X8000G

Giá: 16.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Sony 49X8000G

Giá: 13.400.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Sony 43X8000G

Giá: 10.400.000

Top