Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Anh Đức

Ngã 3 Bắc Há - Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang

8189150240

Nguyễn Thị Minh

HG16/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0979952184

nguyenminhbqhg@gmail.com

0979952184

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading