Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Bảo Hậu
Số 150 , Trần Phú , Thị Xã Từ Sơn , Thành Phố Bắc Ninh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Bảo Hậu

Số 150 , Trần Phú , Thị Xã Từ Sơn , Thành Phố Bắc Ninh

2300210932

Nguyễn Đức Bảo

BN20/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0241 3833 340

maytinhducphu@gmail.com

0241 3833 340

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading