Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Bính Hường

27 Thống Nhất, Thị Trấn Tiên Yên, Quảng Ninh

22H8000442

Đinh Văn Bính

QN146/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

01255145688

binhhuongty@gmail.com

01255145688

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading