Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Bình Xuân

97 Minh Khai - TT Chũ - Lục Ngạn BG

2400148406

Ngô Sỹ Bình

BG63/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0972442999

binhxuan668@gmail.com

0972442999

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading