Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Chín Linh

Thị trấn Nho Quan - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

09C800493

Vũ Thị Linh

NB66/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0904866124

tranhungnq69@gmail.com

0904866124

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading