Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Công Bằng

101 Tổ dân cư số 3, TT.Như Quỳnh, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

0900687032

Nguyễn Đức Bằng

HY100/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0914278442

dientucongbang@gmail.com

0914278442

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading