Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đoàn Bắc

Khu dân cư phía bắc, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

04G800000279

Đoàn Văn Bắc

HD96/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0903292395

dientudoanbac123@gmail.com

0903292395

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading