Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec Đức Chinh
Xã TháI Tân, TháI Thuỵ TháI Bình
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đức Chinh

Xã TháI Tân, TháI Thuỵ TháI Bình

1000346521

Lê Đức Chinh

TB132/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0988646357

ducchinhthaitan@gmail.com

0988646357

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading