Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đức Huyền

Đông Bình, Thị Trấn Gia Bình ,Huyện Gia Bình, Thành Phố Bắc Ninh

2300542536

Nguyễn Đức Huyền

BN30/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0903454955

duchuyen.bn@gmail.com

0903454955

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading