Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Đức Ngọc
Số 119 Trần Hưng Đạo - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đức Ngọc

Số 119 Trần Hưng Đạo - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

0700107220

Trần Bá Ngọc

HNA30/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0351.3 870 104

ducngocplaza@gmail.com

0351.3 870 104

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading