Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đức Sợi

Thôn 7 Cảnh thụy - Yên Dũng BG

2400554052

Lưu Văn Sợi

BG108/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0973525215

ducsoiplaza@gmail.com

0973525215

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading