Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đức VIệt

Phố 7 - Thị trấn Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình

09G80000527

Nguyễn Văn Việt

NB75/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912352613

ducvietyk@gmail.com

0912352613

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading