Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Hà Luyến
Số 131 Phố 1 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hà Luyến

Số 131 Phố 1 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Bổ sung

Nguyễn Thị Bích Hà

QN112/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912.691136

dtluyenha@gmail.com

0912.691136

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading