Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec Hải Phương
Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Triệu Sơn
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hải Phương

Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Triệu Sơn

2800110693

Lê Ngọc Phương

TH170/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0982.512902

chhaiphuong@gmail.com

0982.512902

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading