Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hải Tuyết

NR.Nguyễn Văn Việt , Thị Trấn Hồ ,Thuận Thành , Thành Phố Bắc Ninh

2300946916

Nguyễn Văn Việt

BN68/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0974515555

haituyetplaza@gmail.com

0974515555

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading