Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hải Tuyết

NR.Nguyễn Văn Việt , Thị Trấn Hồ ,Thuận Thành , Thành Phố Bắc Ninh

2300946916

Nguyễn Văn Việt

BN68/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0974515555

haituyetplaza@gmail.com

0974515555

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading