Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hiên Vĩ

Thôn Đỉnh ,Thị Trấn Phố Mới , Quế Võ ,Thành Phố Bắc Ninh

2300287974

Nguyễn Khắc Vĩ

BN49/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912446654

khacvi74@gmail.com

0912446654

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading