Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hiên Vĩ

Thôn Đỉnh ,Thị Trấn Phố Mới , Quế Võ ,Thành Phố Bắc Ninh

2300287974

Nguyễn Khắc Vĩ

BN49/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912446654

khacvi74@gmail.com

0912446654

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading