Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hồ Sen

Số 4 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

0203004083

Đặng Hoàng Minh

sn_hosen/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0225.3611.478

hoixuanhosen@gmail.com

0225.3611.478

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading