Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec Hoàng Tùng
Số 3 đường Trần Phú, phường Thạch trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hoàng Tùng

Số 3 đường Trần Phú, phường Thạch trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

28.A.802.739

Phan Văn Tùng

HTI4/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0904483855

tungnguyet.dientu@gmail.com

0904483855

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading