Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Hoàng Tùng
Số 3 đường Trần Phú, phường Thạch trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hoàng Tùng

Số 3 đường Trần Phú, phường Thạch trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

28.A.802.739

Phan Văn Tùng

HTI4/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0904483855

tungnguyet.dientu@gmail.com

0904483855

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading