Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec Hưng Hường
Khu3, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hưng Hường

Khu3, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

0601038304

Phan Văn Hưng

ND30/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0916399989

dientuhunghuong@gmail.com

0916399989

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading