Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Huy Yến

Xóm 18, Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

0600361054

Mai Quang Huy

ND44/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912757850

huyyenhaihau@gmail.com

0912757850

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading