Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Lan Cường

Số 668 Ngô Gia Tự , Phường Ninh Xá ,Thành Phố Bắc Ninh

2300834680

Nguyễn Đinh Khang

BN3/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0915945915

lamd806@gmail.com

0915945915

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading