Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Lý Tưởng

Thôn Thái Khê - xã cấn Hữu - Quốc Oai - HN

01V8001023

Lý Mạnh Tưởng

HTA321/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0975239777

ctylytuong@gmail.com

0975239777

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading