Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Minh Thụ
Xã Minh Khai , Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Minh Thụ

Xã Minh Khai , Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

08C08004431

Vũ Minh Thụ

TB47/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0913 039 855

vuminhthu2010@gmail.com

0913 039 855

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading