Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Ngọc Bình
Hải Lạng - Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Ngọc Bình

Hải Lạng - Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định

Bổ sung

Trương Văn Bình

ND194/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0914.794786

ngocbinhvtc@gmail.com

0914.794786

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading