Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Phương Hương
Khu 2 Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Hải Dương
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Phương Hương

Khu 2 Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

0801147195

Dương Quý Hùng

HD141/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0904242252

duongquyhung@gmail.com

0904242252

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading