Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Phượng Liêm

Khối 5, TT Con Cuông, huyện con cuông, NA

2900896142

Phan Thị Phượng

NA163/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0968952288

phuongliemcc@gmail.com

0968952288

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading