Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec Quang Tiện
Khu 1, Thị Trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Quang Tiện

Khu 1, Thị Trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

0600061283

Ngô Văn Tiện

ND41/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912366592

haitaiyd@gmail.com

0912366592

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading