Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Quyền Phương
Phố Núi -xã Lãng Ngâm - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Quyền Phương

Phố Núi -xã Lãng Ngâm - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

230 0873 383

Nguyễn Đình Quyền

BN90/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0966.482.888

quyenphuong868@gmail.com

0966.482.888

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading