Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Quynh Quý
Ngã Ba - Phố Mỵ - Văn Chấn Yên Bái
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Quynh Quý

Ngã Ba - Phố Mỵ - Văn Chấn Yên Bái

5200107260

Nguyễn Thị Quý

YB68/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0983190399

yenbaicity68@gmail.com

0983190399

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading