Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Sơn Hương

Ngã 5 thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương

000032

Luyện Anh Sơn

HD66/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0913013505

sonhuongdt@yahoo.com.vn

0913013505

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading