Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Tám Thu
Thôn 8 Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Tám Thu

Thôn 8 Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa

26S8000295

Đỗ Đình Tám

TH115/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0934534979

Bổ sung

0934534979

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading