Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Tâm Vỹ
Km39 + 500 Bắc Ngầm, Bảo Thắng , Lào Cai
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Tâm Vỹ

Km39 + 500 Bắc Ngầm, Bảo Thắng , Lào Cai

5300223461

Trần Minh Vỹ

LCA12/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0982 257 456

tamvylaocai@gmail.com

0982 257 456

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading