Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Thắng Bình
Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Thắng Bình

Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

2900716255

Hồ Sỹ Thắng

NA109/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0982.770778

hosythang76@gmail.com

0982.770778

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading